Seuratanssijan
musiikkitietosivusto

Seuratanssijoille suunnattu hakusivusto musiikin teoriasta ja tanssimusiikkitietoudesta

Sivuston tarkoitus on antaa paritanssin harrastajille mahdollisuus lisätä musiikin tuntemustaan ja ymmärtämystään, ja tältä osin kehittää tanssiaan.

Ylös


Jaa


Johdanto
Sivuston käyttöohjeet

Johdanto

Tämä sivusto on julkaistu osana opinnäytetyötä keväällä 2011.
Tekijä: Päivi Viiri, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tanssinopettajan koulutusohjelma.

Suomalainen seuratanssija harrastaa varsin haastavassa kentässä. Muut tanssinharrastajat keskittyvät usein vain muutamaan tanssilajiin, tavalliset suomalaisen seuratanssin harrastajat sen sijaan saattavat osata jopa liki paria kymmentä eri tanssin lajia, variaatioineen. Jo kaikkien näiden musiikkilajien tunnistaminen ylipäätään on haastavaa, saati sitten musiikin yksityiskohtien erottaminen ja tunnistaminen musiikista.

Tanssi ja musiikki ovat toisiinsa tiukasti kytköksissä, mutta paritanssin, ja varsinkaan suomalaisen seuratanssin harrastajille, ei ole tähän mennessä ollut tarjolla tämän tyyppistä tietolähdettä.

Tanssin opetuksessa puhutaan usein musiikin tulkinnasta, mutta musiikin teoriaa kuitenkin opetetaan harvemmin. Termejä kyllä vilahtelee, mutta niiden merkitys saattaa jäädä oppilaalle epäselväksi, eivätkä ne välttämättä ole aina tanssinopettajallekaan aivan selviä.

Sivuston tarkoitus on antaa paritanssin harrastajille mahdollisuus lisätä musiikin tuntemustaan ja ymmärtämystään ja tältä osin kehittää tanssiaan. Sivustossa pääsääntöisesti ei oteta kantaa siihen, kuinka mitäkin asiaa tulisi tai voisi tanssissa ilmentää. Tämä jää lukijan ja tanssinopettajien vastuulle.

Monet ymmärtävät kyllä musiikkia ilman mitään teorioitakin, mutta jotkut kaipaavat teoriaa avuksi hahmottaakseen asioita. Ja jotkut kaipaavat vain asioille oikeita termejä, pystyäkseen kommunikoimaan asioista "niiden oikeilla nimillä".

Tanssinopettajille sivuston olisi tarkoitus antaa paremmat valmiudet musikaalisen tanssimisen opettamiseen. Sivusto helpottaa toivottavasti myös tanssijoiden ja soittajien välistä kommunikointia.

Sivustolle on pyritty kokoamaan teoriatietoa musiikista siltä osin, kuin se on paritanssijoille tarpeellista. Terminologiassa on pyritty tuomaan esiin sekä tanssijoiden että muusikoiden käyttössä vakiintuneet termit.

Sivuston tietojen kokoamiseen olen käyttänyt apunani mm. tanssi- ja musiikkialan kirjallisuutta, luentomuistiinpanojani, musiikin asiantuntijoita, tanssinopettajia, musiikkia opiskelleita tanssin harrastajia, aloittelevia ja kokeneita tanssin harrastajia sekä tanssikeskustelupalstojen kirjoituksia.

Sivuston julkaisun jälkeen sivustoa päivitetään edelleen ja kehitetään eteenpäin.

Sivuston luontiprosessin raportti löytyy osoitteesta https://publications.theseus.fi/handle/10024/29013

Palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa sivuston Fb-sivulla tai osoitteeseen tanss.mus (ät) gmail.com

Ylös


Kuinka sivustoa käytetään

Lukeminen:

Mammuttikin syödään pala kerrallaan. Kaikkea ei ole siis tarkoitus lukea kerralla, ja varsinkaan oppia kerralla, vaan sivustosta voi hakuteostyyppisesti poimia itseä sillä hetkellä koskevat kohdat.

Oppiminen ei useinkaan tapahdu yhdellä lukemalla, vaan monesti teoriaa joutuu soveltamaan jonkin aikaa käytäntöön, ennen kuin asioiden kytkennät hahmottuvat. Kun yksi asia on opittu, kykenee taas omaksumaan uusia asioita.

Musiikin teoriasivua ei ole tarkoitus välttämättä lukea järjestyksessä, vaan tietojen "suodattamiseen" on tarkoitus käyttää apuna "Tanssijat"-sivun aiheita ja linkkejä.

Musiikin teoriasivun tiedot on ryhmitelty aihealueittain, jolloin aiheotsikon alla on sekä perustietoa että syventävää tietoa aiheesta. Lukijan vastuulle jää poimia annetusta aineistosta itselle sillä hetkellä oleellinen tieto.

Navigointi:

 • Linkki lisätietoon sivulla "Musiikin teoriaa"
 • Linkki lisätietoon sivulla "Tanssijan tarpeet"
 • Linkki lisätietoon sivulla "Rytmi"
 • Linkki lisätietoon sivulla "Musiikkilajien luonteenomaiset piirteet"
 • Linkki Extra-sivulle, jossa on lisätietoa aiheesta musiikin teoriasta enemmän kiinnostuneille
 • Lähdeviittaus: Linkki lähdeluetteloon tai linkki nettisivulle, josta tieto on poimittu
 • Muu edellämainitsematon linkki
 • Havainnollistava kuva aiheesta
 • Ääninäyte
  • Käytä kannettavalla tietokoneella kuunnellessasi kuulokkeita tai erillisiä kaiuttimia. Bassot eivät yleensä erotu kannettavan tietokoneen omista kaiuttimista.
 • Sivuston sisäiset linkit on määritetty aukeavaksi edellisen selainnäkymän tilalle
  • Pääset takaisin linkin painallusta edeltävään näkymään esim. selaimen "Taaksepäin" -painikkeella tai näppäimistön "backspace"-näppäimellä (pitkä nuoli vasemmalle, usein näppäimistön oikeassa yläkulmassa)
  • Mikäli haluat avata linkin kohteen uuteen ikkunaan tai uuteen välilehteen, käytä linkin avaamiseen hiiren kakkospainikkeen valikkoa
 • Kuva- ja ääninäytteet ja ulkopuoliset sivut ja aukeavat uuteen ikkunaan tai välilehteen

Lyhenteet:

Tans.: Tanssijoiden käyttämä termi/käsite/ilmaisu
Mus.
: Musiikkitermi, muusikoiden käyttämä termi/käsite/ilmaisu
Kans.: Kansankielessä käytetty ilmaisu

Ylös


Jaa