< Etusivulle

Aineistoa


Aiheeseen liittyviä linkkejä ja vinkkejä

Suomen Tanssipalvelin:
Tanssisanastoa
Tanssilajit
Rytmi
Rytmitesti

Teuvon teoriatunti - Musiikin teoriaa

Nina Steinby: Musiikin perusteita aikuisille -opetuskansio

Tanssimuusikon käsikirja: Tango, rumba, cha-cha, humppa masurkka, valssi, Hidas valssi, bugg, Boogie woogie, Tempotaulukko

Rehnström, Metsäketo, kirja: Komppia ikä kaikki (Teos odottaa julkaisua)

Musiikin teoriaa (swing)tanssijoille 1
Musiikin teoriaa (swing)tanssijoille 2

Boogie woogie terminologiaa (Huom! lähdekriittisyys musiikin termien osalta!)
Boogie woogie musiikintulkinta

Salsa ja merengue rytmikone

MuTe-sivusto - Musiikin teoriaa

Mm. tanssimusiikin lajien ominaispiirteitä ja tempoja

Siba.fi: Rytmi ja muotorakenne

Liisa Kontturi-Paasikko, opinnäytetyö

Lamminmäki, Anne-Maaret (1996). Musiikki osana tanssia ja tanssinopettajakoulutusta. Sibelius-Akatemia. Musiikkikasvatus. Tutkielma.


Kirjallisuuslähteet

Lasse Paasikon musiikkiluennon muistiinpanot Helsingissä v. 2004

Lasse Paasikon musiikkiluentojen muistiinpanot OAMK:illa vv. 2005-2007

Lasse Paasikon musiikkiluennon muistiinpanot Ilmajoella v. 2010

Haanpää K. 2008. Opettaa musiikkia sekä opettaa musiikin avulla. Jyväskylän Yliopisto. Opettajan pedagogiset opinnot musiikin ja tanssin alalla. Opinnäytetyö https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/19932/jamk_1239000200_9.pdf?sequence=1

Heikkilä, P. Hakosalmi V-M. 2006. Tohtori Toonika. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava

Juntunen, M-L. Perkiö, S. Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia liikkuen. Helsinki: WSOYpro

Jokinen, M. 2011. Suomen Tanssipalvelimen keskustelupalsta. Hakupäivä 28.3.2011 http://tanssi.net/keskustelu

Jokinen, M. 2011. Suomen Tanssipalvelimen "Rytmin tunnistaminen" -sivu. Hakupäivä 28.3.2011http://tanssi.net/fi/tausta/metri.html

Kalaja, S.Sääkslahti, A. 2009. Liikunnalliset perustaidot. Opetushallitus ja Koululiikuntaliitto

Kershaw: Musical Notations For Figures In All Ballroom Branches

Kivelä-Taskinen, E. Setälä, H. 2006. Rytmikylpy. Helsinki: Kultanuotti

Kivelä-Taskinen, E. 2008. Rytmikylvyn Pikkukuplat. Helsinki: Kultanuotti

Kontturi-Paasikko, L. 2010. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Tanssinopettajan koulutusohjelma. Opinnäytetyö https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/23362/Kontturi-Paasikko_Liisa.pdf?sequence=1

Krause, M. 2011. Musiikinteoriaa (swing)tanssijoille. Hakupäivä 28.3.2011 http://krause.awardspace.com/auditive1.php

Laine, R. 2004. Seuratanssin määrittelyä. Hakupäivä 28.3.2011
http://www.tanssis.fi/index.php?page=seuratanssi

Lampinen, E.1987. Musiikki voimistelussa ja tanssissa. Helsinki: Kirjayhtymä

Oksala, Y. 1973. Musiikin perusteet II osa Rytmioppi. Helsinki: WSOY

Penttinen, A. 2007. Musiikista ja liikkeestä musiikkiliikuntaan. Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteen laitos. Liikuntapedagogiikan lisensiaatintutkimus
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/9539/URN_NBN_fi_jyu-2007614.pdf?sequence=1

Rehnström, S. Metsäketo, M. 2010. Komppia ikä kaikki -kirjan käsikirjoitus

Sibeliusakatemia. 2010. Musiikin teoria 1. Hakupäivä 28.3.2011http://www2.siba.fi/muste1/

Steinby, N. 2009. Musiikin perusteita aikuisille: opetuskansio. Hakupäivä 28.3.2011
http://www.mutesry.com/opetus/abc/ABC.html

Steinby, N. 2009. Musiikin perusteita aikuisille: opetuskansio. Metropolia ammattikorkeakoulu. Musiikin koulutusohjelma. Opinnäytetyö http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201002192391

Suomen Tanssiurheiluliitto ry. 2010. Kilpailusäännöt. Hakupäivä 28.3.2011
http://tanssiurheilu.fi/images/stories/toimisto/stul_kilpailusaanto_07_11_2010.pdf

Suoniemi, K. 2008. Havaintokyky, musikaalisuus ja musiikinkuuntelukokemukset. Tampereen Yliopisto. Musiikin tutkimuksen laitos. Väitöskirja.
http://karisuoniemi.com/Havaintokyky-musikaalisuus-ja-musiikinkuuntelukokemukset.pdf

Talvitie, A. Talvitie, P. 1994. Tanssiurheilun rytmiikka. SVUL-PAINO

Tampereen yliopisto. 1998. MuTe, musiikin teoriaa webissä. Hakupäivä 28.3.2011 http://www.uta.fi/mute

Taskinen - Setälä: Rytmikylpy

Taskinen: Rytmikylvyn pikku kuplat

Vasunta, M. 1988. Rytmi ja liikunta. Porvoo: WSOY

http://www.uta.fi/mute/index.html

http://www2.siba.fi/aleatori/index.php?id=258&la=fi

http://www.yle.fi/vintti/ohjelmat.yle.fi/kuoroon/teuvon_teoriatunti/perussyke_aika_arvot_tahtilajit.html


Sivuston sisällön luontiin ja muokkaukseen osallistuneiden henkilöiden esittely:

Lasse Paasikko
Muusikko, tanssimuusiikkikouluttaja

Jani-Petteri Hägg
Muusikko, musiikinopettaja

Juhani "Iso Jussi" Fredriksson
Muusikko, soitonopettaja

Liisa Kontturi-Paasikko
Tanssinopettaja, tanssinopettajien kouluttaja,
musiikkiopinnot: mm. konservatorion pianonsoiton tutkinto 3/3

Reima Viiri
Tanssimuusikko, tanssin harrastaja

Kaisa Littunen
Tanssinopettajaopiskelija, musiikkiopinnot: mm. musiikkiluokka ja musiikkiopisto

Anne Ahola, os. Huikari
Tanssinharrastaja,
musiikkiopinnot: mm. konservatorion teoria- ja säveltapailututkinto 3/3

Päivi Perttunen
Tanssinopettajaopiskelija, laulun- ja soitonopettaja

Jussi Viinamäki
Tanssinohjaaja

Matti Jokinen
Seura- ja kansantanssinharrastaja

Tommi Koivula
Tanssinopettaja

Pirjo Koivula
Tanssinopettaja, musiikkiopinnot: mm. musiikkiopiston pianonsoittotutkinto 3/3

Mies A
Seuratanssija, "entinen rytmitajuton"

Mies B
Musiikin opettaja, seuratanssija